مطالب پربازدید

ویکی پدیا از دسترس خارج شد!

از دسترس خارج شدن دانشنامه آزاد ویکی پدیا دربرخی کشورها


وصله امنیتی دو آسیب پذیری در نرم افزار های ویندوز

مایکروسافت یک به روز رسانی امنیتی را برای وصله دو آسیب پذیری در IE و Defender خود منتشر کرد