برگزاري نشست آشنايي با امنيت در حوزه فناوري اطلاعات
 

با دعوت مرکز آپا، روز شنبه مورخ 5 ارديبهشت نشستي جهت معرفي خدمات مرکز آپا و ارتباط نزديکتر با مراکز فناوري اطلاعات سازمان ها و ادارات دولتي استان برگزار گرديد.

ميهمانان ويژه اين جلسه جناب سرهنگ جمالي رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان ايلام، جناب آقاي مهندس حسن بيگي رئيس شرکت ارتباطات زير ساخت و جناب آقاي مهندس بيرامي مدير کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان ايلام بودند و مهمانان و مخاطبان اين دوره مديران و کارشناسان فناوري اطلاعات سازمان ها و ادارات دولتي و برخي شرکتهاي خصوصي استان ايلام بودند.

در آغاز اين نشست دکتر مهدي زاده به معرفي مرکز آپا و خدمات قابل ارائه در اين مرکز پرداخت و گزارشي از فعاليت هاي اين مرکز در سال 1395 ارائه نمود. در ادامه مهندس بيرامي ضمن تشکر از خدمات مرکز آپا و تلاش معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در راستاي توامندسازي اين مرکز، به بيان ضرورت استفاده از خدمات مرکز آپا پرداخت. سخنران سوم اين نشست سرهنگ جمالي بود که با ابراز خرسندي از فعال شدن مرکز آپاي ايلام و تشکر از برگزاري اين نشست به معرفي خدمات پليس فتا پرداخت.

در ادامه اين نشست دو کارگاه آموزشي در خصوص امنيت برگزار شد و در فاصله برگزاري دو کارگاه و در قالب بحث آزاد شرکت کنندگان به تبادل نظرات و تجربيات خود اقدام نمودند.


برگزاري نشست آشنايي با امنيت در حوزه فناوري اطلاعات

برگزاري نشست آشنايي با امنيت در حوزه فناوري اطلاعات

برگزاري نشست آشنايي با امنيت در حوزه فناوري اطلاعات

برگزاري نشست آشنايي با امنيت در حوزه فناوري اطلاعات

برگزاري نشست آشنايي با امنيت در حوزه فناوري اطلاعات
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶  ساعت: 2:35:10عصر