برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات امنيتي در اندرويد
 

در نخستين کارگاه "نشست آشنايي با امنيت در حوزه فناوري اطلاعات"، جناب آقاي دکتر بگ‌محمدي عضو هيات علمي مرکز آپاي ايلام کارگاهي با عنوان "آشنايي با تهديدات امنيتي در اندرويد" برگزار نموند.

دکتر بگ‌محمدي در اين کارگاه ضمن بررسي ميزان محبوبت اندرويد در بين سيستم عامل هاي موبايل و ارائه آماري از ميزان استفاده گوشي هاي اندرويدي در ايران؛ به اهميت موضوع امنيت در سيستم عامل اندرويد پرداخت.

در بخش هاي مختلف اين کارگاه ضمن ارائه مثالهاي کاربردي در زمينه ضعف امنيتي نرم افزارهاي طراحي شده براي اين سيستم عامل و زمينه هاي بروز مشکلات امنيتي در اندرويد پرداخته شد. در ادامه ضمن بررسي معماري اين سيستم عامل و روش طراحي نرم افزارهاي اندرويد به معرفي روشهايي جهت بررسي امنيتي نرم افزارها و ارتباطات شبکه اي اين سيستم عامل پرداخته شد.

در بخش مهمي از اين کارگاه ضمن معرفي چند ابزار کاربردي جهت بررسي امنيت نرم افزارهاي طراحي شده براي اندرويد به بررسي علل ضعف هاي آن و رخنه هاي ايجاد شده توسط اين ضعف ها پرداخته شد.

در بخش پاياني اين کارگاه و در قالب پرسش و پاسخ به سوالات حاضران در خصوص تهديدات امنيتي در اندرويد پرداخته شد.


برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات امنيتي در اندرويد

برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات امنيتي در اندرويد

برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات امنيتي در اندرويد

برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات امنيتي در اندرويد

برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات امنيتي در اندرويد
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶  ساعت: 2:36:43عصر